Ulice na slovo s, Kula

Sarajevska
Save Kovačevića
Sime Šolaje
Slobodana Penezića
Sonje Marinković
Stevana Doronjskog
Stevana Sremca
Svetozara Markovića